Bevaringsværdige bygninger

Vi er specialister i nænsom og korrekt vedligeholdelse og renovering af bevaringsværdige bygninger.

Det handler blandt andet om bygningens arkitektoniske kvaliteter, materialesammensætning og håndværksmæssige udførelse. Bygningens arkitektoniske kvaliteter kan være udtrykt ved, at bygningen er et godt eksempel på en traditionel egns- og tidstypisk byggemåde, eller at den repræsenterer en helt særlig byggestil. Bygningens alder er ikke i sig selv afgørende for, om en bygning er bevaringsværdig, men jo ældre en bygning er, des mere sjælden er den som regel også.

Det er nødvendigt at lave en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, som bygger på faste kriterier. Kontakt os derfor så vi kan lave en individuel vurdering af dit bevaringsværdige projekt.