Bevaringsværdige bygninger

Vi er specialister i nænsom og korrekt vedligeholdelse og renovering af bevaringsværdige bygninger.

Det handler blandt andet om bygningens arkitektoniske kvaliteter, materialesammensætning og håndværksmæssige udførelse. Bygningens arkitektoniske kvaliteter kan være udtrykt ved, at bygningen er et godt eksempel på en traditionel egns- og tidstypisk byggemåde, eller at den repræsenterer en helt særlig byggestil. Bygningens alder er ikke i sig selv afgørende for, om en bygning er bevaringsværdig, men jo ældre en bygning er, des mere sjælden er den som regel også.

Det er nødvendigt at lave en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, som bygger på faste kriterier. Kontakt os derfor så vi kan lave en individuel vurdering af dit bevaringsværdige projekt.

Eksempler på bevaringsværdige projekter vi har lavet:

Inden for de seneste par år har vi blandt andet renoveret kommandantboligen i Frederikshavn samt flere herregårde i Nordjylland.

Se her eksempler på tidligere projekter som inspiration til dine ønsker og behov.

  • Klitgården Refugium, Skagen
  • Jeckels Hotel, Gl. Skagen
  • Bangsbo Museum
  • Bøgsted Hovedgaard
  • Råbjerg Kirke
  • Sæbygaard Slot

Hvad siger kunderne om vores arbejde?