Energivejledning

Vi kan garantere dig den bedste vejledning inden for energibesparelser m.m. Indehaver og murermester Torben Carlsen har gennemført uddannelsen som energivejleder, en uddannelse der giver kompetence til at identificere og realisere energibesparelser inden for boliger og mindre erhvervsejendomme. Uddannelsen er gennemført på Teknologisk Institut i samarbejde med Dansk Byggeri, Tekniq, Energitjenesten og videncenter for energibesparelser.

Vi har desuden et termografikamera, som vi benytter til at dokumentere energi- og varmetab i bygninger. Det er særdeles effektivt i forbindelse med energimærkninger, hvor de høje temperaturopløsninger gør det muligt at påvise utætheder og defekter.

Hvad siger kunderne om vores arbejde?