Kloak

Vi er autoriseret og godkendt af kloakmestrenes kvalitetskontrol. Vi udfører opgaver inden for kloak- og drænarbejde, fejlfinding og reparationer på eksisterende kloak, nedsivningsanlæg eller etablering af nye installationer.

Hvis du skal sælge
I forbindelse med salg og udførelsen af tilstandsrapporter afsløres ofte fejl og mangler ved gulvafløb, men fejl og mangler samt ulovligheder ved ejendommenes afløbs- og kloaksystemer fremgår ikke af tilstandsrapporter. Dette kan medføre betydelige omkostninger for hussælgeren. Vi indberetter som autoriseret kloakmester etablering og ændringsarbejde til byggemyndigheden. Det sikrer din dokumentation ved salg.

Problemer med rotter?
Torben Carlsen er ligeledes certificeret rottespærremontør. Der kan indsættes en fælde i kloakkerne, som forhindrer rotterne i at komme ind. Rotter behøver derfor ikke mere at udgøre en trussel mod virksomheder og/eller hjem.

Hvad siger kunderne om vores arbejde?